عکسهای مراسم ختم مرحوم عسل بدیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

علی دایی در مراسم ختم عسل بدیعی

رضا داود نژاد و علی دایی

نیوشا ضیغمی در مراسم ختم عسل بدیعی

نیوشا ضیغمی و پدر عسل بدیعی

پولاد کیمیایی در مراسم ختم عسل بدیعی

پولاد کیمیایی

صبا کمالی در مراسم ختم عسل بدیعی

صبا کمالی

طناز طباطبایی در مراسم ختم عسل بدیعی

طناز طباطباییقلبقلب

علیرصا خمسه در مراسم ختم عسل بدیعی

علیرضا خمسه

طناز طباطبایی و گلاره عباسی در مراسم ختم عسل بدیعی

طناز طباطبایی ـ گلاره عباسی

مجید صالحی و علس صالحی در مراسم ختم عسل بدیعی

مجید صالحی ـ علی صالحی

پویا امینی در مراسم ختم عسل بدیعی

پویا امینی

بیتا سحر خیز در مراسم ختم عسل بدیعی

بیتا سحر خیز

عکس علی دایی در مراسم ختم عسل بدیعی

علی دایی

عکس های طناز طباطبایی در مراسم ختم عسل بدیعی

طناز طباطباییقلبقلبقلب

لاله و ستاره اسکندری در مراسم ختم عسل بدیعی

شبنم مقدمی ـ گلاره عباسی ـ لاله و ستاره اسکندری


/ 0 نظر / 148 بازدید